company logo

 
Om populus.se

Populus är en tjänst på Internet som från starten 2006 och fram till 2016 endast haft kommuner, landsting och statliga myndigheter som kunder.

Genom ett samarbete med föreningen Sambruk kan avrop göras från ramavtal för att komplettera Sambruks Multifråga med uppgifter från Populus om fordonsinnehav och engagemang i företag. Föreningen Sambruk organiserar mer än en tredjedel av landets kommuner.

Från och med våren 2016 erbjuder vi även privata företag och organisationer motsvarande tjänster.

Datakällor

Populus erbjuder aktuella och relevanta uppgifter via ett webbgränssnitt eller via en Web Service-tjänst (för program till program kopplingar). Åtkomst ges till nedanstående myndighetsuppgifter:

 • Navet – Skatteverkets folkbokföringsregister för myndigheter
 • SPAR – Skatteverkets folkbokföringsregister för alla organisationer
 • Fastighetsregistret – Lantmäteriets register
 • Vägtrafikregistret – Transportstyrelsens register med alla fordon
 • Syna AB:s företagsregister uppbyggt av uppgifter från Bolagsverket och SCB
 • Kreditupplysningar från Syna AB
 • Telefonabonnenter sökbara med telefonnummer och personnummer
 • Juridisk information via Notisum AB:s tjänst Rättsnätet
 • Försäkringskassans tjänst LEFI Online
 • Svenska kyrkans församlingsregister
 • SLL patientregister

Kunder

Populus kunder finns bland nedanstående kategorier

 • Socialtjänster
 • Alkoholhandläggare
 • Överförmyndare
 • Skolor
 • Arkiv
 • Smittskyddsenheter
 • Övriga myndigheter

Vi erbjuder även registertjänster som personnummersättning, aktualisering med namn- och adressuppgifter av personregister samt ändringsavisering av personregister.

Medlemsregister för föreningslivet

Från och med 2016 erbjuder vi föreningar att utnyttja vår applikation, Medlem, för administration av föreningar. Medlem är ett webbaserat medlemsregister som förutom medlemmar även håller reda på t ex fastigheter, lägenheter, båtplatser, vindskontor eller nycklar till bommen. Idag är våra kunder fiberföreningar och vägföreningar men Medlem passar utmärkt för vilken typ av förening som helst, t.ex. bostadsrättsförening eller en båtklubb. Medlemsregistret har kopplingar till Populus och andra system och kan t ex utbyta information med FortNox eller importera GIS data.

Kundspecifika lösningar

Vi levererar även kundspecifika lösningar och har för en kund inom sjukvården gjort en koppling från Sectra RIS till SPAR och/eller Stockholms läns landstings personregister.

Affärside

I Populus affärsidé ligger att alltid vara nära användarna och lyssna på synpunkter för att ständigt förbättra våra lösningar. Vi är en liten organisation med snabba beslutsvägar och har möjlighet att snabbt kunna utveckla våra applikationer med önskade förbättringar.

För mer information kontakta eller fyll i kontaktformuläret.

 

Sigillet är utfärdat av Syna AB www.syna.se